Søfarende

Vores 3 søfartslæger har mange års erfaring med undersøgelse af søfarende til danske og internationale skibe.

Se priser

Dansk Sundhedsbevis for søfarende og fiskere / Blå bog

For at kunne arbejde om bord på et dansk skib, skal du regelmæssigt gennemgå en lægeundersøgelse hos en godkendt søfartslæge og ved lægeundersøgelsen erklæres egnet til at arbejde til søs. Er du optaget på en søfartsuddannelse skal du også undersøges af en søfartslæge.

Det danske sundhedsbevis er i fuld overensstemmelse med MLC og STCW. Regler for udstedelse af sundhedsbevis kan ses på søfartsstyrelsens hjemmeside. Læs mere her.

Det er søfartslægen, der afgør, om du som søfarende er egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger. Afgørelsen træffes under hensyn til den søfarendes helbred og sikkerhed samt den øvrige besætning og skibets sikkerhed.

INDEN DU MØDER OP I KLINIKKEN kan det være en god ide via sit NemID/MitID, at logge ind på Søfartsstyrelsens selvbetjening for søfarende, https://seafarer.dma.dk, det kan gøres
på både pc og mobiltelefon.
Det kan også gøres i vores app “My Maritime” på iOS el. Android enheder. Dette for at lette godkendelsen fra søfartsstyrrelsen. I perioder har dette kørt en smule trægt.

Normalt betales lægeundersøgelse af din arbejdsgiver. Er du optaget på en søfartsskole betaler søfartsstyrelsen for din lægeundersøgelse. Du har mulighed for at aftale med dit rederi at vi sender regningen for din undersøgelse direkte til dem.

Dansk egenerklæring
UK egenerklæring

Norsk Skib, sjømannslege

Vi er certificerede af de norske søfartsmyndigheder til at udstede Norsk helseerklæring i overensstemmelse med Norsk sjøfartsdirektorat.

Norsk skib

Svensk skib / Manila intyg

Vi er godkendt af den svenske transportstyrelse til at undersøge svenske søfarende. Certifikatet / läkarintyg laves elektronisk på Sjöläkarwebben og du får en kopi med efter undersøgelsen. For udstedelse kræves at du har et svensk personnummer eller et samordningsnummer.

Svensk skib

Krydstogtskib

Klinikken er godkendt af de store internationale Cruise Lines til at undersøge deres medarbejdere. Vi hjælper dig derfor gerne med din medical, Peme eller REME.

Et Cruise Line Medical er en omfattende lægeundersøgelse. Der indgår også blodprøver og et røntgenbillede af lungerne. Arbejder du i catering er der også et krav om afføringsprøver. Vær derfor gerne i god tid.

Praktisk

  • Husk at medbringe billede ID – gerne pas eller kørekort.
  • I forbindelse med undersøgelsen vil du blive bedt om at lave en urinprøve her.
  • Får du daglig medicin, bedes du medbringe dokumentation fra din læge eller fra den speciallæge/det sygehus, der behandler dig.
  • Har du været indlagt på sygehus, siden din sidste undersøgelse hos søfartslæge, bedes du medbringe udskrift af din journal fra denne indlæggelse. Du kan eventuelt hente dette på Sundhed.dk
  • Skal du vaccineres i forbindelse med din udmønstring, kan vi også hjælpe dig med dette i samme konsultation.

Priser

Vores udbud af tjenester varierer meget, da vi tilbyder rejsevaccination, arbejdsrelaterede og forebyggende sundhedsundersøgelser, udstedelse af certifikater samt generel medicinsk konsultation for enkeltpersoner. Vi har erfaring med udstedte forsikringsbesøg og internationale kunder.

Læs mere

United Nations

US Immigration

Medicals

Offshore

United Nations

Lægerne er orienteret om UN Staff Health Insurance, og kan hjælpe med vejledning og henvisning i relation til disse regler. Lægekontoret har et godt samarbejde med Medical Services i New York og HMS i Geneve.

 

Læs mere

Book en tid

Vi har gjort det nemt at booke for dig! Log ind med NemID, ring til os eller blot anmod om at blive kontaktet af vores kompetente medarbejdere.

Gå til booking